e

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
e Organisatorische ontwikkeling
- Interne reorganisatie
- Fusie, hergroepering van activiteiten
- Behandeling van organisatorische stoornissen
- Implementeren van nieuwe management oplossingen
- Conflicten en blokkages in de ploegen
- Begin van een nieuwe activiteit
- Moeilijkheid om vakbekwaam personeel te behouden
- Human Resources implementeren
- Procedures implementeren

e Leiding en begeleiding van de verandering
 Collectieve begeleiding
- Integratie van een nieuwe ploeg
- Implementatie van een nieuwe management ploeg
- Starten van een nieuwe activiteit
- Sluiting van een site
 Individuele begeleiding
- Herbeschouwen van het professioneleproject
- Management coaching

e Organisatie van de kantoren
- Ontwerpen en implementeren van aan de activiteit aangepaste werkruimten
- Ontwerpen en implementeren van gedeelde werkruimten (desk sharing)
- Renovatie van de kantoren
- Home- en teleworking implementeren
- Verhuizing van de onderneming

 


Eiffel Services bvba | Victor Rousseaulaan, 45 | B-1190 Brussel | T/F +32(2) 345 35 54 | GSM: +32 484 186 406